Janus-faced fila brasileiro kennel banner text

Janus-faced fila brasileiro kennel navigation left

Janus-faced fila brasileiro kennel main frame

      Janus-faced: az igazi Fila brasileiro kettős személyiségének megtartása

 

Miért Janus-faced? Nos, a Fila brasileiro egy nagyon, nagyon különleges fajta, olyan szenzációs kutya, aminél a kettősség, a kétarcúság a standard. Szeretet és odaadás a család felé, indulatos ellenszenv és bizalmatlanság a világ fennmaradó része felé. Személyiség és temperamentum tekintetében egyáltalán nincs hozzá fogható a kutyafajták között. Fizikailag a Fila brasileiro olyan nagyszerű és nemes állat, amelynek kecses, könnyed és erőteljes mozdulatai nem kis meglepetést okozhatnak, ha figyelembe vesszük, milyen nagy is ez a fajta.

De mégis ami annak a mélabús, hosszúfülű, ráncos fejnek a belsejében van, az teszi igazán egyedivé a Fila brasileirot. A Fila brasileiro elméje megmaradt olyannak, amilyen létezése során mindig is volt, ugyanolyan friss és vibráló, mint annak előtte. A Fila brasileiro első-, másod-, és utolsó sorban is őrkutya. És amikor őrkutyákról beszélünk, kérem, hogy ne tessenek dobermanokra, német juhászokra és hasonlókra gondolni. Ezek a kutyák e tekintetben sehol sincsenek a Fila brasileiroval összehasonlítva, igazándiból meg sem közelítik azt. Hogy miért? Azért, mert a Fila brasileironak nincs szüksége képzésre ahhoz, hogy őrizzen és védjen; az őrzésvédelem készsége, képessége és ösztöne vele született alaptulajdonsága. Ha a határtalan hűséget, a végtelen szeretetet és az igaz odaadást vegyítjük a félelem teljes hiányával, megfűszerezzük a természetes védőösztönnel és az önálló döntéshozás képességével, akkor páratlan testőr és társ születik a keverékből: a Fila brasileiro. Ezeket a képességeket még az idegenekkel szemben tanúsított ellenszenv és bizalmatlanság veleszületett ösztöne, a híres „ojeriza” is tovább javítja, amiről mostanra már ön is biztosan hallott.

A Fila brasileirot kevéssé ismerő emberek gyakran kérdeznek ennek a fajtának a temperamentumára vonatkozó bizonyos dolgokról, különösen pedig azért, mert közismert tény, hogy ennél a fajtánál kívánatos a nagyon erős és heves védőösztön megléte. Az e cél elérése érdekében elvégzett szelekció csodálkozásra késztethet egyes olyan embereket, akikben a rosszindulatú híresztelések és pletykák miatt torz és hamis kép él a Fila brasileiroról, valamiféle esztelenül vad, még a saját családtagjaira is veszélyt jelentő teremtménynek mutatva azt.

A Fila brasileiro temperamentumának első pillantásra talán legszembetűnőbb tulajdonsága az idegenekkel szemben megnyilvánuló “ojeriza” (ojeriza = erős ellenszenv). Más kölykökkel ellentétben, a Fila brasileiro kölyök nem hajlandó mindenkivel gondtalanul játszani. Gyorsan hozzákötődik azokhoz, akikkel együtt él, ám már legkisebb korától fogva gyanakszik az ismeretlenekre. A gyanú idegesítheti és bosszanthatja, esetleg bizonyos fokú agresszióval meg is moroghatja az illetőt, de még nincs elég önbizalma a támadáshoz. A fejlődése során ez az idegengyűlölet egyre inkább nyilvánvalóvá válik. A Fila brasileiro már kölyökként is világosan kimutatja nemtetszését, ha egy idegen megpróbálja megérinteni. Körülbelül egy éves korától kezdve a Fila brasileiro bizonyosan megtámad minden olyan, számára ismeretlen embert, aki megpróbál hozzányúlni.

Minden egyes kutya különböző életkorában éri el az ojeriza állapotát, általában 6-12 hónapos kora között, és ez lesz az a fordulópont, ahonnan már nincs visszatérés: a játékos kölyökből egyszerre csak a családtagok hűséges társa és az idegenek halálos ellensége válik. A felnőtt Fila brasileiro átveszi szerepét az ön személyi testőreként, és rettenthetetlenül védelmezi önt a fenyegetésektől, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Ha bárki vagy bármi megtámadja önt, a Fila brasileiro ott lesz, hogy egy lépést előre lépjen, és mélyet morrantva a lehető legellenségesebben örökre megnézze magának a támadót. Csak egy rossz mozdulat, és egy szempillantás alatt, mielőtt bárki felocsúdhatna, a Fila brasileiro a levegőbe szökken, megragadja a rosszfiú arcát vagy torkát, a földre dönti, és odaszögezve tartja. A támadónak rendszerint egyáltalán nem esik baja, de mozdulni sem tud. Remek dolog ennél a fajtánál, amire bizton lehet számítani, hogy a válaszlépés mértéke többnyire arányban áll a támadás mértékével. Megfelelő módon felnevelve ez nem az a kutyafajta, ami könnyen túlzásokba esik, vagy elveszti a fejét. Ám Isten óvja azokat, akik hívatlanul toppannak be az ön házába, vagy fenyegető módon viselkednek önnel szemben! A Fila brasileiro esetében nagyon nem kívánatos az ideges vagy nyugtalan viselkedés, mert ideggyengeség és bizonytalanság jele lehet. Ne feledjük, hogy a Fila brasileironak provokációra van szüksége ahhoz, hogy támadjon, például, ha egy ismeretlen ember kihívásként mereven a szemébe bámul. És itt válik nyilvánvalóvá a Fila brasileiro egy másik tipikus tulajdonsága: ha bármiféle provokációval néz szembe, a bátorsága nem engedi, hogy akár egyetlen lépést is hátráljon. Nem számít, hogy milyen eszközt használnak a támadáshoz, a Fila brasileiro reakciója mindig azonnali, spontán, és nyomát sem mutatja a bizonytalanságnak. Előre és felfelé veti magát, és megkísérli elkapni az agresszor arcát vagy a nyakát. És ezen a ponton a Fila brasileiro ismét csak minden más kutyától különbözik (például a német juhásztól), amelyek csak parancsra támadnak, és azt teszik, amire betanították őket, és inkább csak kiképzésük erejéig számíthatunk rájuk, mintsem valódi bátorságuk és az agresszorral szemben tanúsított ösztönös reakciójuk miatt. Az ön Fila brasileiroja viszont mindig éber és elérhető lesz, és könyörtelenül megvédi önt, ha szükséges, még akkor is, ha ön esetleg már képtelen neki parancsot adni erre! És így ön nyugalomban, biztonságban lehet, és magabiztosnak érezheti magát.

Nos, nagyvonalakban ez volt a Fila brasileiro testőr szerepének bemutatása. Ám az idő legnagyobb részében a Fila brasileiro nem így cselekszik, hanem csak úgy elvan, hozza mindennapi, édes, mélabús, bohóckodós, lustálkodós, rohangászós formáját. Saját otthonában a Fila brasileiro gyengéd és odaadó gazdája és annak családja irányában. Engedelmessége feltétlen, a simogatás, babusgatás iránti igénye kimeríthetetlen. Nem rejtegeti az idegenek iránti ellenszenvét, éppen ellenkezőleg, őszintén és becsületesen agresszív. Tulajdonságai a legjobb őrkutyává teszik, amit csak valaki kívánhat magának. A személyisége csaknem emberi. Van humorérzéke, és hangulata többnyire igazodik a gazdája hangulatához. Mindig árnyékként követi önt a házban és azon kívül is, és soha nem veszi le önről a szemét. Persze a számára ismeretlen emberekkel szemben tanúsított ellenszenve bizonyos elővigyázatosságot követel, és okozhat kellemetlenségeket. A Fila brasileirora mindig fokozottan kell figyelni, ha vendégek érkeznek a házba! Kiállításon, ha a bíró a szemébe néz, vagy ha megpróbál a kutyához nyúlni, megkockáztatja a támadást. Mindez a Fila brasileiro jelleméhez tartozik, ezek a reakciók nagyon fontosak a fajta szempontjából. Az első standard, több mint 30 évvel ezelőtt, még számításba vette ezeket a személyiségjegyeket, amikor úgy szólt, hogy a kutya nem büntethető, ha a kiállításon ilyenkor megtámadja a bírót. Ezek a tulajdonságok még mindig megtalálhatók a brazíliai Minas Gerais állam déli részén található farmok ősi vérvonalú kutyáinak leszármazottaiban, és gondosan megtervezett fedeztetések segítségével megpróbáljuk megtartani az ősi örökséget. Sajnos, sok esetben a nagyon nagy távolságok, a nehéz elérhetőség, megközelíthetőség, és a gazdák szándékaink iránti szimpátiájának hiánya miatt számos kitűnő kutya soha nem használható fel a tenyésztésben.

Brazíliában a Fila brasileirot egykor kikerülhetetlen módon felhasználták szökött rabszolgák felkutatására, nagyvadvadászathoz, marhatereléshez, harci kutyaként, őrkutyaként a cukornádültetvényeken, az aranybányákban, a farmokon, a börtönökben, és végül, de nem utolsósorban személyi testőrként is. Napjainkban ezek a jelenetek már a múlthoz tartoznak, a Fila brasileiro funkcionális sokoldalúsága már nem olyan lényeges, mint korábban. A fejlődésnek, a fejlett technológiának és az országot átszelő modern autópályáknak köszönhetően a marhákat terelés helyett manapság már hatalmas kamionokban szállítják a modern hűtőállomásokra. Az úttalan utakon szamárháton járó emberek képe manapság többnyire már nem több nosztalgikus emléknél. A néhány évtizede még az ország sok részében a marhák számára riasztó fenyegetést jelentő brazíliai jaguárokat ma egyre inkább a kipusztulás veszélye fenyegeti. A Fila brasileiro pedig, ezeknek az anakronisztikus jeleneteknek a “főszereplője”, szintén a túlélésért küzd. Csapdába esett, mert az országban egyre kisebb a jelentősége a marhaterelő kutyaként felmutatott képességeinek, ugyanakkor egyre jobban fenyegeti az a veszély, hogy divatkutya válik belőle, illetve, hogy keresztezések áldozatává válik a nagyobb városokban, hogy Európáról ne is beszéljünk.

Igen, a bátor és sokat szenvedett Fila brasileiro ma talán legutolsó csatáját vívja. És ez a folyamat talán jobban fenyegeti a jelenlegi, mint bármelyik más korábbi Fila brasileiro generációt, amelyeknek „csak” bikákkal és jaguárokkal kellett szembeszállniuk. Ellentmondásos módon más részről az is tény, hogy a különféle országok kennel klubjaiban évente Fila brasileiro kölykök százait regisztrálják anélkül, hogy kíváncsiak volnának arra, vajon ezek igazi Fila brasileirok vagy keverékek. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy igen nagy nyomás mutatkozott, és mutatkozik ma is az ősi Fila brasileiro különösen kemény temperamentumának a lágyítására, tompítására is.

De minden nehézség ellenére mi a Janus-faced kennelben úgy a múltban, mint a jelenben és a jövőben is igyekszünk hozzájutni ezekből az ősi, ma már szinte kihalt vérvonalakból származó egyedekhez kennelünk számára. Tenyésztésük eredménye már eddig is igazolta a sikert, mindenekelőtt rusztikus megjelenésükben, és homogén típusukban, másodsorban pedig szilárd temperamentumukban, bátorságukban és az idegenekkel szemben mutatott “ojeriza” mértékében. És valójában ezek az igazi Fila brasileiro minden mással összetéveszthetetlen tulajdonságai.

Azt szeretnénk, ha csak azok az emberek tenyésztenének Fila brasileirot, akik úgy szeretnék megőrizni azt, ahogyan azt az azt formáló durva környezet a kialakulása során megalkotta. Nem szeretnénk a modern, felszínes szépségkiállításokat istenítő emberek kezében látni a Fila brasileirot. Ezek java része ugyanis mellőzi és félre szeretné söpörni a Fila brasileiro hagyományos képességeit.

Egyet azonban mindenkinek tudni kell: a Fila brasileiro nem a megfelelő kutya mindenki számára! Nagyon fontos minél közelebbi kapcsolatot kialakítani a kutya és a tulajdonos között, különösen, amíg a kutya fiatal és a jelleme formálódik. Azt is mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a Fila brasileiro szereti, ha kemény kézzel irányítják, ezért erős alfa karakterű gazda kívánatos mellé. Egy Fila brasileiro vásárlása nagy felelősség!

 Ha valaki egy Fila brasileiro társa lehet, az nagy öröm, és bár úgy tartom, hogy a Fila brasileiro fajta nem való mindenkinek, ugyanakkor azt is hiszem, hogy azon különleges embereket, a “fileirokat”, nagyon különleges kapcsolat várja ezen kivételes kutyák valamelyikének oldalán.

Jöjjön közénk! Élvezze ki egy nagyszerű barát, egy valódi Fila brasileiro barátságát!